Tel. 671 752 224

 

OBJECTIUS MUSICALS

OBJECTIUS MUSICALS

 • Fer estimar la música, en primer lloc com a llenguatge, però també com un art i una ciència, practicant-la des de l'alegria;
 • Establir les bases de l'art musical desenvolupant l'oïda musical i el sentit rítmic, que precedeixen i preparen per a la pràctica del solfeig (formació musical), l'instrument i de qualsevol altra disciplina musical;
 • Conrear l'obertura al llenguatge i a l'art musical de diferents èpoques i cultures diverses.
 • OBJECTIUS HUMANS

  OBJECTIUS HUMANS

 • Sol•licitar totes les facultats sensoriomotrius, afectives, mentals i intuïtives (inventives i creatives)...
 • Desenvolupar-les i harmonitzar-les entre si.
 • OBJECTIUS SOCIALS

  OBJECTIUS SOCIALS

 • Dirigir-se a tots (nens, adolescents o adults) siguin quins siguin els seus dots inicials, la seva edat i el seu origen.
 • Treure partit de la situació de petits grups per conrear les riqueses i les exigències de la trobada amb l'altre (escolta, expressió pròpia, comunicació);
 • Afavorir la prolongació d'aquesta activitat en el mitjà educatiu general, per exemple la "música en família".
 •  

  PROGRESSIÓ PEDAGÒGICA

   

  La vida és prèvia a la consciència i per tant ha de tenir prioritat sobre les formes.El professor ha de realitzar moments de vida a través de les diferents qualitats del so, del ritme, de la melodia, de l'harmonia primitiva, clàssica o moderna, del cant, de les cançons i del moviment corporal.
  La progressió comprèn 4 graus :

  1. La iniciació musical: 1r grau

  Fase introductòria, on prevalen la vivència oral i concreta, la revelació dels fenòmens musicals, el despertar de l'interès, de l'adhesió, de la participació activa i de les iniciatives, el gust pel funcionament global, per aconseguir que en tota activitat sorgeixin actes justs i bells.El pla general d'una lliçó d'educació musical s'articula en quatre grans apartats :

  • El desenvolupament auditiu i vocal
  • Els cops rítmics
  • Les cançons
  • Els moviments corporals naturals.

      2. La iniciació musical : 2n grau

  Prolongació més conscient del primer grau : certs fenòmens musicals auditius i rítmics comencen a transcriure's gràficament, amb més exigència, més memòria, més consciència relativa.

      3. La iniciació de presolfeig: 3r grau

  Període en el qual s'ordenen els fenòmens viscuts, realitzant, de forma homogènia, el pas del concret a l'abstracte : ordenacions diverses, lateralización del cos, aplicacions instrumentals, entre uns altres sobre el carillón cromàtic.

      4. El solfeig viu : 4t grau

  El solfeig viu és una alfabetització que considerem com un dels punts culminants de l'educació musical, on, a més de la lectura i l'escriptura rítmica, melòdica i harmònica, la improvisació sempre està present.
  Seguim enfocant el llenguatge musical en el seu conjunt, a través de tots els estils i èpoques. Les organitzacions modal i tonal es van desenvolupant segons el paper que l'home els ha anat donant en l'evolució del seu llenguatge expressiu.

   

  Iiniciació musical:1r grau

  Iiniciació musical:1r grau

 • "Desenvolupament"
 • "Els cops rítmics"
 • "Les cançons"
 • "Els moviments"
 • Iniciació musical:2n grau

  Iniciació musical:2n grau

 • "Més exigència"
 • "Més memòria"
 • "Més consciència relativa".
 • Iniciació presolfeig:3r grau

  Iniciació presolfeig:3r grau

 • "Ordenacions diverses"
 • "Lateralización del cos"
 • "Aplicacions instrumentals"
 • El solfeig viu:4t grau

  El solfeig viu:4t grau

 • "La lectura
 • "L'escriptura rítmica
 • "Melòdica i harmònica
 • "Improvisació "
 • Correu-e