Tel. 671 752 224

L'entrada a l'univers del solfeig

A partir del moment en què els nens poden raonar (5 o 6 anys) amb la Pedagogia Willems comencem amb la tasca d'aprendre a llegir i escriure música. 

Entrem en el món del solfeig!!! En aquest univers comencem a transformar el llenguatge oral que havíem aprés fins a eixe moment en llenguatge escrit.

Per què és necessarisaber llegir i escriure música?
1. Per a arribar més lluny que amb la tradició oral.

2. Per a obrir el camp, la nostra capacitat de pensament s'amplia a conéixer el que altres mostren. 

3. Per a guardar el que sabem, augmentar la nostra capacitat de conservar les coses, perquè al escriure ho retenim més que si solament està a la memòria.

4. Per a poder plasmar per escrit les improvisacions orals i tindre-les per a sempre

Si el nen no sap llegir, serà sempre depenent de la música que nosaltres li proporcionem. Amb la lectura, podrà sempre alimentar-se del que altres han escrit.

Correu-e